Shopping Cart

Vilka är biverkningarna av generisk provigil (modafinil)

Vilka är biverkningarna av generisk provigil (modafinil)
Posted By: John Published: 16/12/2020 Times Read: 4793 Comments: 0

Provigil (modafinil) associerad med klassen förskrivna läkemedel. Det används oftast för att hantera sömnkänslan hela tiden på grund av tillstånd som narkolepsi, obstruktiv sömnapné och jetlag och i vissa fall orsakar psykologiska problem också sömnighet.

 Provigil faller i en uppdelning av piller som kallas stimulanter. Du kan beställa och. köp modafinil i Sverige. Det finns två varianter av det - 100 mg och 200 mg orala tabletter. Ett piller på 200 mg tablett räcker för 30 timmars vaken och energisk känsla.

 Flera studier har angett att Provigil främjar känslan av vakenhet jämfört med placebo hos personer som har symtom på narkolepsi, sömnapné eller skiftarbete sömnstörningar eller andra sömnproblem uppstår utlöst av stress och andra miljöfaktorer och är normalt av tillfällig varaktighet . Att köpa Provigil utan recept betraktas som ett förstahandsvalsläkemedelsalternativ för att minska sömnighet hos personer som kämpar med dessa tillstånd.


Vilka är biverkningarna av Provigil

 Provigil kan orsaka måttliga till allvarliga biverkningar. Följande lista innehåller några av de viktigaste biverkningarna som kan uppstå genom att ha en dos Provigil. Denna lista är inte begränsad till men innehåller:


De vanligaste biverkningarna


 De vanligaste rapporterade biverkningarna av Provigil listas nedan:


 ● Kräkningar

● känslor av överkänslighet

● Nervöshet

● Pauser i sömnen

● smakförlust

● uttorkning

● Oklarhet

● Luktkänslighet

● Oregelbundna tarmrörelser

● magbesvär

● Sänk ryggvärk

● Obehag i bröstet

 

Vissa människor kan också stöta på följande biverkningar, såsom:

● Snabb hjärtslag

● En depressiv episod på 24 till 72 timmar. N

● förstoppning

● Svag känsla

● tremor

● Förvirring och aptitlöshet


Allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar av att ta modafinil utan recept är inte vanliga, men chansen är alltid där. Ring omedelbart din akutläkare om du får några större biverkningar. Allvarliga biverkningar och deras symtom inkluderar:


Svårt utslag

 Inte ofta rapporterat, att ha modafinil utan recept kan orsaka allvarliga utslag om det är din första dos. Det kan bli kopplat till illamående och mild till måttlig feber. Känslighet i lever, lungor, njurar och hjärta. Överkänslighet i nervsystemet.

 Om du får utslag på grund av att du tar Provigil utan recept, kontakta din akutläkare omedelbart. Om det är säkert att det hände på grund av att du tar modafinil utan recept, ska du sluta ta p-piller vid utredning.


Allvarlig allergisk reaktion

 I mycket sällsynta fall kan personer som använde modafinil utan recept visa en allergisk reaktion. Vanligtvis märks på följande sätt:


● svår utslag eller klåda

● Andningssvårigheter eller mat

● Ovanlig förstoring av dina läppar, tunga eller ansikte som leder till inflammation.

● Oregelbunden hjärtslag

● Psykiska hälsoeffekter

Tags:

Related Posts

Comments

Write Comment